Herfinanciering

Wat is herfinanciering?

Een herfinanciering van uw bedrijf is in feite een ‘reset’ van de wijze waarop uw bedrijf is gefinancierd. Wellicht heeft u het gevoel dat de financiering niet meer passend is, omdat deze is afgesloten in een tijd waarin uw bedrijf in een volstrekt andere fase verkeerde. Of uw bedrijf gaat net een groeifase in, of er gebeurt iets tussen de aandeelhouders etc. Er kunnen talloze aanleidingen zijn om toch de financieringsstructuur van uw bedrijf weer eens tegen het licht te houden. We brengen dan de cijfers van de afgelopen 2 jaar, het lopende boekjaar en de komende 2-3 jaren goed in kaart via het opstellen van een balans-V&W- en daaruit volgend, de liquiditeitsprognose. Deze laatste stap wordt vaak vergeten, maar is juist het allerbelangrijkst in gesprek met de bank. In deze prognose wordt kraakhelder op welk moment in het jaar er een bepaalde kredietbehoefte is. Maakt u zich geen zorgen: prognoses komen nooit helemaal uit, maar ze geven wel een goed referentiekader. Waarom doet het bedrijf het op enig moment beter of slechter dan de prognose? We helpen u graag bij het opstellen van deze prognoses. De gesprekken met uw bank worden er veel beter van, vaak de voorwaarden & condities van uw financiering ook.