Ketenfinanciering

Wat is ketenfinanciering?

Ketenfinanciering betekent voor een MKB-bedrijf dat haar facturen veel sneller betaald worden tegen een lagere rente dan dat het MKB-bedrijf zelf aan haar bank zou moeten betalen. Een vlottere betaling van de factuur betekent dat het MKB-bedrijf minder werkkapitaal nodig heeft. Over het algemeen werkt dit niet voor facturen aan kleine bedrijven. Denk dus aan een MKB-bedrijf dat levert aan de overheid, aan een groot beursgenoteerd bedrijf of een internationale keten. Een bank of andere financiƫle partij zal deze factuur graag overnemen (hier liggen dan wel afspraken aan ten grondslag met deze grotere bedrijven), tegen een bepaalde discount. Hoe beter de kredietwaardigheid van deze grote afnemer, hoe lager de discount. Maar het MKB-bedrijf kan dus vrijwel direct na levering beschikken over de liquiditeit. En er wordt voor de vergoeding (discount) niet gekeken naar de kredietwaardigheid van het MKB-bedrijf, maar alleen naar het grote bedrijf.

Voordelen ketenfinanciering

Dus waar het MKB-bedrijf eerst 5-6 dagen moest wachten op betaling van de factuur, wordt die termijn ineens ingekort naar 5-10 dagen. Een enorm rentevoordeel dat kan oplospen tot wel 6-8%.

Naast de goedkopere financiering heeft ketenfinanciering ook andere voordelen. Grote afnemers kunnen spelen met betalingstermijnen zonder dat het MKB-bedrijf dat merkt en last van heeft. Maar het grootste voordeel is dat de keten financieel wordt versterkt. In feite profiteert de keten van de kredietwaardigheid van het grootbedrijf.

Nadelen ketenfinanciering

Hele grote nadelen zijn er in feite niet voor het MKB-bedrijf. Grotere bedrijven zullen wel moeten meewerken aan de constructie, inclusief de daaraan verbonden screening. Maar omdat de hele keten profiteert, lijkt dat geen groot nadeel. Mochten de omstandigheden veranderen, dan bestaat ook risico dat de keten wordt verbroken, of een ander risicoprofiel krijgt. Dus de wederzijdse afhankelijkheid die zo voordelig kan uitpakken, kan er ook voor zorgen dat de keten minder stabiel wordt, en dus kostbaarder.